Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 februarie 2008

5 februarie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 1 februarie 2008, scăderea de 160 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la valoarea de 151,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu. La 31 ianuarie 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD a ajuns la scadenţă şi, astfel cum a fost anunţat de către BCE în cadrul unui comunicat de presă din 10 ianuarie 2008, a fost decontată o nouă operaţiune în valoare de 10 miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 1,3 miliarde EUR, până la 99,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 3,1 miliarde EUR, până la nivelul de 652,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 16,3 miliarde EUR, până la 47,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 8,7 miliarde EUR, până la 435,2 miliarde EUR. Miercuri, 30 ianuarie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 175,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 167,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 31 ianuarie 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,5 miliarde EUR, un nivel relativ similar celui înregistrat în săptămâna precedentă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 5,8 miliarde EUR, până la 198,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 452 −160
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 046 3 015
2.1 Creanţe asupra FMI 9 121 −3
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 925 3 018
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 34 525 −1 831
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 501 −1 693
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 501 −1 693
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 435 999 −8 492
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 167 501 −7 999
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 491 4
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 −488
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 3 −9
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 695 2 123
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 99 340 1 283
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 634 −71
9 Alte active 332 726 −798
Total active 1 330 918 −6 624
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 652 624 3 110
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 199 240 6 041
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 198 471 5 791
2.2 Facilitatea de depozit 510 9
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 259 241
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 256 −58
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 55 057 −16 915
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 47 820 −16 255
5.2 Alte angajamente 7 237 −660
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 48 797 −2 244
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 301 121
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 267 1 289
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 267 1 289
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 131 749 2 086
11 Conturi de reevaluare 147 665 0
12 Capital şi rezerve 69 651 −54
Total pasive 1 330 918 −6 624
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media