Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.2.2008

5.2.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.2.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 160 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 151,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta. Torstaina 31.1.2008 erääntyi likviditeettiä lisäävä Yhdysvaltain dollarin määräinen operaatio, ja kuten EKP:n lehdistötiedotteessa 10.1.2008 ilmoitettiin, samalla suoritettiin uuden 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaation maksut. Operaatioiden maturiteetti on 28 päivää. Nämä eurojärjestelmän toteuttamat operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,3 miljardilla eurolla 99,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,1 miljardilla eurolla 652,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 16,3 miljardilla eurolla 47,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 8,7 miljardilla eurolla 435,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.1.2008 erääntyi 175,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 167,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 31.1.2008 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,5 miljardia euroa eli lähes sama kuin edellisellä viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 5,8 miljardilla eurolla 198,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 452 −160
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 046 3 015
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 121 −3
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 925 3 018
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 525 −1 831
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 501 −1 693
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 501 −1 693
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 435 999 −8 492
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 167 501 −7 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 491 4
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 −488
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 −9
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 695 2 123
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 99 340 1 283
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 634 −71
9 Muut saamiset 332 726 −798
Vastaavaa yhteensä 1 330 918 −6 624
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 652 624 3 110
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 199 240 6 041
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 198 471 5 791
2.2 Talletusmahdollisuus 510 9
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 259 241
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 256 −58
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 55 057 −16 915
5.1 Julkisyhteisöt 47 820 −16 255
5.2 Muut 7 237 −660
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 48 797 −2 244
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 301 121
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 267 1 289
8.1 Talletukset ja muut velat 19 267 1 289
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 131 749 2 086
11 Arvonmuutostilit 147 665 0
12 Pääoma ja rahastot 69 651 −54
Vastattavaa yhteensä 1 330 918 −6 624
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle