Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. veebruar 2008

5. veebruar 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

1. veebruaril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 160 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 151,7 miljardi euroni. 31. jaanuaril 2008 möödus ühe USA dollarites teostatud likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning nagu EKP 10. jaanuari 2008. aasta pressiteates avaldas, teostati uus operatsioon väärtusega 10 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 99,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,1 miljardi euro võrra 652,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 16,3 miljardi euro võrra 47,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 8,7 miljardi euro võrra 435,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. jaanuaril 2008 möödus 175,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 167,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 31. jaanuaril 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,8 miljardi euro võrra 198,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 452 −160
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 046 3 015
2.1 Nõuded RVFle 9 121 −3
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 925 3 018
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 34 525 −1 831
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 501 −1 693
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 501 −1 693
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 435 999 −8 492
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 167 501 −7 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 491 4
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 −488
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 −9
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 695 2 123
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 99 340 1 283
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 634 −71
9 Muud varad 332 726 −798
Varad kokku 1 330 918 −6 624
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 652 624 3 110
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 199 240 6 041
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 198 471 5 791
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 510 9
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 259 241
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 256 −58
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 55 057 −16 915
5.1 Valitsussektor 47 820 −16 255
5.2 Muud kohustused 7 237 −660
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 48 797 −2 244
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 301 121
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 267 1 289
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 267 1 289
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 0
10 Muud kohustused 131 749 2 086
11 Ümberhindluskontod 147 665 0
12 Kapital ja reservid 69 651 −54
Kohustused kokku 1 330 918 −6 624
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid