Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. únoru 2008

5. února 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. února 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 160 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 151,7 mld. EUR. 31. ledna 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v USD a další o objemu 10. mld. USD se splatností 28 dní byla vypořádána (viz tisková zpráva ECB z 10. ledna 2008). Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 99,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 3,1 mld. EUR na 652,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 16,3 mld. EUR na 47,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 8,7 mld. EUR na 435,2 mld. EUR. Ve středu 30. ledna 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 175,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 167,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 31. ledna 2008 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,5 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,5 mld. EUR (obdobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,8 mld. EUR na 198,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 452 −160
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 046 3 015
2.1 Pohledávky za MMF 9 121 −3
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 925 3 018
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 525 −1 831
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 501 −1 693
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 501 −1 693
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 435 999 −8 492
5.1 Hlavní refinanční operace 167 501 −7 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 491 4
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 −488
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 −9
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 695 2 123
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 99 340 1 283
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 634 −71
9 Ostatní aktiva 332 726 −798
Aktiva celkem 1 330 918 −6 624
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 652 624 3 110
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 199 240 6 041
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 198 471 5 791
2.2 Vkladová facilita 510 9
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 259 241
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 256 −58
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 55 057 −16 915
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 47 820 −16 255
5.2 Ostatní závazky 7 237 −660
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 48 797 −2 244
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 301 121
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 267 1 289
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 267 1 289
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 0
10 Ostatní pasiva 131 749 2 086
11 Účty přecenění 147 665 0
12 Kapitál a rezervní fondy 69 651 −54
Pasiva celkem 1 330 918 −6 624
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média