Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. február 1.

2008. február 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. február 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 160 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 151,7 milliárd euróra. 2008. január 31-én lejárt egy USA-dollárban denominált likviditásbővítő művelet, és, az EKB 2008. január 10-i sajtóközleményében bejelentetteknek megfelelően, újabb kihelyezésre került sor 10 milliárd USD értékben, 28 napos lejárattal. Ezeket a műveleteket az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan hajtották végre.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,3 milliárd euróval emelkedett, 99,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,1 milliárd euróval nőtt, 652,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,3 milliárd euróval csökkent, 47,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 8,7 milliárd euróval csökkent, 435,2 milliárd euróra. 2008. január 30-án, szerdán lejárt egy 175,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 167,5 milliárd euro értékben. 2008. január 31-én, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) felhasználása 0,5 milliárd euro volt, ami megközelítőleg megegyezett az előző hetivel.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5,8 milliárd euróval nőtt, 198,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 452 −160
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 046 3 015
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 121 −3
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 925 3 018
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 34 525 −1 831
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 501 −1 693
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 501 −1 693
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 435 999 −8 492
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 167 501 −7 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 491 4
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 −488
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 −9
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 695 2 123
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 99 340 1 283
8 Euróban denominált államadósság 38 634 −71
9 Egyéb eszközök 332 726 −798
Eszközök összesen 1 330 918 −6 624
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 652 624 3 110
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 199 240 6 041
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 198 471 5 791
2.2 Betéti rendelkezésre állás 510 9
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 259 241
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 256 −58
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 55 057 −16 915
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 47 820 −16 255
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 237 −660
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 48 797 −2 244
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 301 121
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 267 1 289
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 267 1 289
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 131 749 2 086
11 Átértékelési számlák 147 665 0
12 Saját tőke 69 651 −54
Források összesen 1 330 918 −6 624
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok