Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. vasario 1 d.

2008 m. vasario 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. vasario 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 160 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 151,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu. 2008 m. sausio 31 d. baigėsi vienos likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais terminas ir, kaip 2008 m. sausio 10 d. ECB skelbė pranešime spaudai, buvo atlikta nauja 10 mlrd. eurų vertės operacija, kurios terminas 28 dienos. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 99,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 652,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,3 mlrd. eurų – iki 47,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,7 mlrd. eurų – iki 435,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. sausio 30 d., baigėsi 175,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 167,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. sausio 31 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,5 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų, beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 198,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 452 −160
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 046 3 015
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 121 −3
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 925 3 018
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 525 −1 831
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 501 −1 693
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 501 −1 693
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 435 999 −8 492
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 167 501 −7 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 491 4
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 −488
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −9
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 695 2 123
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 99 340 1 283
8 Valdžios skola eurais 38 634 −71
9 Kitas turtas 332 726 −798
Visas turtas 1 330 918 −6 624
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 652 624 3 110
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 199 240 6 041
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 198 471 5 791
2.2 Indėlių galimybė 510 9
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 259 241
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 256 −58
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 55 057 −16 915
5.1 Valdžiai 47 820 −16 255
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 237 −660
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 48 797 −2 244
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 301 121
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 267 1 289
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 267 1 289
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 131 749 2 086
11 Perkainojimo sąskaitos 147 665 0
12 Kapitalas ir rezervai 69 651 −54
Visi įsipareigojimai 1 330 918 −6 624
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai