Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 decembrie 2007

2 ianuarie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 28 decembrie 2007, scăderea de 40 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 7 miliarde EUR, până la valoarea de 157,2 miliarde EUR, atât pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, cât şi pe seama operaţiunilor de furnizare de lichidităţi în USD derulate de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 1,1 miliarde EUR până la 96,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 2,7 miliarde EUR până la nivelul de 678,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 5,2 miliarde EUR până la 36,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 8,4 miliarde EUR, până la 483,8 miliarde EUR. Vineri, 28 decembrie 2007, a fost decontată o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 20 miliarde EUR. Joi, 27 decembrie 2007, o operaţiune de reglaj fin destinată absorbţiei de lichidităţi sub formă de depozite pe termen fix, în valoare de 141,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 150 miliarde EUR a fost decontată vineri, 28 decembrie 2007.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 1,9 miliarde EUR (faţă de nivelul de 0,2 miliarde EUR consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 9 miliarde EUR, până la 223,2 miliarde EUR.

Situaţia financiară de deschidere pentru anul 2008 la nivelul Eurosistemului, inclusiv Central Bank of Cyprus şi Central Bank of Malta

Central Bank of Cyprus şi Central Bank of Malta au aderat la Eurosistem la 1 ianuarie 2008. Prin urmare, la 9 ianuarie 2008, BCE va publica o situaţie financiară consolidată de deschidere aferentă datei de 1 ianuarie 2008 la nivelul Eurosistemului, concomitent cu următoarea situaţie financiară consolidată săptămânală.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 184 494 −40
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 138 005 418
2.1 Creanţe asupra FMI 9 250 12
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 128 755 406
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 43 167 7 447
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 13 635 55
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 13 635 55
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 637 107 19 973
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 368 607 19 999
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 476 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 22 −26
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 23 752 −44
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 96 151 −1 085
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 091 −6
9 Alte active 327 416 1 139
Total active 1 500 818 27 857
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 678 563 2 682
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 376 510 20 515
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 223 155 8 970
2.2 Facilitatea de depozit 1 896 1 660
2.3 Depozite pe termen fix 149 999 8 434
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 460 1 451
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 127 −15
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 44 759 −5 098
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 36 936 −5 186
5.2 Alte angajamente 7 823 88
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 45 508 7 320
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 354 1 466
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 238 −605
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 238 −605
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 131 377 1 592
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 924 0
Total pasive 1 500 818 27 857
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media