Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. december 28.

2008. január 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. december 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 40 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 7 milliárd euróval 157,2 milliárd euróra emelkedett, ami egyrészt az ügyfél- és portfólióügyleteknek, másrészt az eurorendszer azon műveleteinek tudható be, amelyek célja az USA-dollárbeli likviditás biztosítása volt az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,1 milliárd euróval csökkent, 96,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,7 milliárd euróval, 678,6 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,2 milliárd euróval csökkent, 36,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 8,4 milliárd euróval emelkedett, 483,8 milliárd euróra. 2007. december 28-án, pénteken irányadó refinanszírozási művelet keretében 20 milliárd euro került elszámolásra. 2007. december 27-én, csütörtökön lejárt egy 141,6 milliárd euro értékű és lekötött betétek gyűjtése formájában végzett likviditásszűkítő finomhangoló művelet futamideje, 2007. december 28-án, pénteken pedig újabb, 150 milliárd euro értékű műveletre került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 1,9 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9 milliárd euróval nőtt, 223,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer 2008. évi, nyitó pénzügyi kimutatása, amelyben a Ciprusi Központi Bank és a Central Bank of Malta is szerepel

A Ciprusi Központi Bank és a Central Bank of Malta 2008. január 1-jén belépett az eurorendszerbe. Az EKB ezért az eurorendszerre vonatkozó 2008. január 1-ji, összevont, nyitó pénzügyi kimutatást a 2008. január 9-i, tehát a következő heti kimutatással együtt teszi közzé.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 184 494 −40
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 138 005 418
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 250 12
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 128 755 406
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 43 167 7 447
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 13 635 55
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 13 635 55
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 637 107 19 973
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 368 607 19 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 476 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 22 −26
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 23 752 −44
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 96 151 −1 085
8 Euróban denominált államadósság 37 091 −6
9 Egyéb eszközök 327 416 1 139
Eszközök összesen 1 500 818 27 857
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 678 563 2 682
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 376 510 20 515
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 223 155 8 970
2.2 Betéti rendelkezésre állás 1 896 1 660
2.3 Lekötött betétek 149 999 8 434
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 460 1 451
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 127 −15
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 44 759 −5 098
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 36 936 −5 186
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 823 88
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 45 508 7 320
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 354 1 466
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 238 −605
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 238 −605
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0
10 Egyéb kötelezettségek 131 377 1 592
11 Átértékelési számlák 131 060 0
12 Saját tőke 68 924 0
Források összesen 1 500 818 27 857
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok