Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.12.2007

2.1.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.12.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 40 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 7 miljardilla eurolla 157,2 miljardiin euroon. Kasvu johtui sekä asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta että Yhdysvaltain dollarin määräisistä likviditeettiä lisäävistä eurojärjestelmän operaatioista, jotka liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 1,1 miljardilla eurolla 96,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,7 miljardilla eurolla 678,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,2 miljardilla eurolla 36,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 8,4 miljardilla eurolla 483,8 miljardiin euroon. Perjantaina 28.12.2007 suoritettiin 20 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 27.12.2007 erääntyi 141,6 miljardin euron likviditeettiä vähentävä hienosäätöoperaatio, joka toteutettiin keräämällä määräaikaistalletuksia, ja perjantaina 28.12.2007 suoritettiin uuden, 150 miljardin euron likviditeettiä vähentävän hienosäätöoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 1,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 9 miljardilla eurolla 223,2 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän vuoden 2008 avaustase, Kyproksen ja Maltan keskuspankit mukaan luettuina

Kyproksen ja Maltan keskuspankit liittyivät eurojärjestelmään 1.1.2008. EKP julkaisee siksi eurojärjestelmän konsolidoidun avaustaseen (1.1.2008) seuraavan konsolidoidun viikkotaseen yhteydessä 9.1.2008.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 184 494 −40
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 138 005 418
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 250 12
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 128 755 406
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 43 167 7 447
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 635 55
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 635 55
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 637 107 19 973
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 368 607 19 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 476 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 22 −26
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 23 752 −44
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 96 151 −1 085
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 091 −6
9 Muut saamiset 327 416 1 139
Vastaavaa yhteensä 1 500 818 27 857
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 678 563 2 682
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 376 510 20 515
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 223 155 8 970
2.2 Talletusmahdollisuus 1 896 1 660
2.3 Määräaikaistalletukset 149 999 8 434
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 460 1 451
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 127 −15
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 44 759 −5 098
5.1 Julkisyhteisöt 36 936 −5 186
5.2 Muut 7 823 88
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 45 508 7 320
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 354 1 466
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 238 −605
8.1 Talletukset ja muut velat 16 238 −605
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 131 377 1 592
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 924 0
Vastattavaa yhteensä 1 500 818 27 857
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle