Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. prosinci 2007

2. ledna 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. prosince 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 40 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku jak klientských a portfoliových transakcí, tak operací na poskytnutí likvidity v USD, které prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem, zvýšil o 7 mld. EUR na 157,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se snížil o 1,1 mld. EUR na 96,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 2,7 mld. EUR na 678,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 5,2 mld. EUR na 36,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 8,4 mld. EUR na 483,8 mld. EUR. V pátek 28. prosince 2007 byla vypořádána hlavní refinanční operace o objemu 20 mld. EUR. Ve čtvrtek 27. prosince 2007 byla splatná operace jemného doladění k absorbování likvidity o objemu 141,6 mld. EUR provedená pomocí příjmu termínovaných vkladů a v pátek 28. prosince 2007 byla vypořádána další o objemu 150 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 1,9 mld. EUR (na rozdíl od 0,2 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí se zvýšil zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9 mld. EUR na 223,2 mld. EUR.

Počáteční rozvaha Eurosystému pro rok 2008, včetně Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta

Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta se staly členy Eurosystému 1. ledna 2008. ECB proto zveřejní konsolidovanou počáteční rozvahu Eurosystému k 1. lednu 2008 společně s příští týdenní konsolidovanou rozvahou dne 9. ledna 2008.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 184 494 −40
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 138 005 418
2.1 Pohledávky za MMF 9 250 12
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 128 755 406
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 43 167 7 447
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 635 55
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 635 55
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 637 107 19 973
5.1 Hlavní refinanční operace 368 607 19 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 476 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 22 −26
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 23 752 −44
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 96 151 −1 085
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 091 −6
9 Ostatní aktiva 327 416 1 139
Aktiva celkem 1 500 818 27 857
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 678 563 2 682
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 376 510 20 515
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 223 155 8 970
2.2 Vkladová facilita 1 896 1 660
2.3 Termínované vklady 149 999 8 434
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 460 1 451
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 127 −15
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 44 759 −5 098
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 36 936 −5 186
5.2 Ostatní závazky 7 823 88
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 45 508 7 320
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 354 1 466
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 238 −605
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 238 −605
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 131 377 1 592
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 924 0
Pasiva celkem 1 500 818 27 857
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média