Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. gruodžio 28 d.

2008 m. sausio 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. gruodžio 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 40 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7 mlrd. eurų – iki 157,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir su portfelio valdymu susijusių operacijų bei dėl ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikino savitarpio susitarimo dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija), susijusio su Eurosistemos atliktomis likvidumo didinimo operacijomis JAV doleriais.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 96,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 678,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 36,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,4 mlrd. eurų – iki 483,8 mlrd. eurų. Penktadienį, 2007 m. gruodžio 28 d., buvo atlikta 20 mlrd. eurų vertės pagrindinė refinansavimo operacija. Ketvirtadienį, 2007 m. gruodžio 27 d. baigėsi likvidumo mažinimo 141,6 mlrd. eurų vertės koreguojamosios operacijos pritraukiant terminuotuosius indėlius terminas. 2007 m. gruodžio 28 d. buvo atlikta nauja 150 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 1,9 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9 mlrd. eurų – iki 223,2 mlrd. eurų.

2008 m. Eurosistemos finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje, įskaitant Central Bank of Cyprus ir Central Bank of Malta

2008 m. sausio 1 d. Central Bank of Cyprus ir Central Bank of Malta prisijungė prie Eurosistemos. Todėl ECB paskelbs Eurosistemos konsoliduotą finansinę ataskaitą laikotarpio pradžioje (2008 m. sausio 1 d.) kartu su kita konsoliduota savaitine finansine ataskaita 2008 m. sausio 9 d.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 184 494 −40
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 138 005 418
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 250 12
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 128 755 406
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 43 167 7 447
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 635 55
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 635 55
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 637 107 19 973
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 368 607 19 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 476 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 22 −26
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 752 −44
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 96 151 −1 085
8 Valdžios skola eurais 37 091 −6
9 Kitas turtas 327 416 1 139
Visas turtas 1 500 818 27 857
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 678 563 2 682
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 376 510 20 515
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 223 155 8 970
2.2 Indėlių galimybė 1 896 1 660
2.3 Terminuotieji indėliai 149 999 8 434
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 460 1 451
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 −15
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 44 759 −5 098
5.1 Valdžiai 36 936 −5 186
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 823 88
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 45 508 7 320
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 354 1 466
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 238 −605
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 238 −605
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 131 377 1 592
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 924 0
Visi įsipareigojimai 1 500 818 27 857
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai