Menu

Vraćanje novčanica u optjecaj koje provode kreditne institucije i drugi koji rukuju gotovinom

ESB i nacionalne središnje banke Eurosustava nadležni su za izdavanje euronovčanica i zaduženi su za održavanje povjerenja javnosti u jedinstvenu valutu. To se postiže, među ostalim, osiguravanjem integriteta euronovčanica u optjecaju.

Mogućnost vraćanja euronovčanica u optjecaj omogućuje kreditnim institucijama i drugima koji rukuju gotovinom djelotvornije i troškovno učinkovitije sudjelovanje u lancu opskrbe gotovinom. Kako bi osiguralo integritet euronovčanica, Upravno vijeće ESB‑a donijelo je 16. rujna 2010. Odluku ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2011.

Pravni je akt donesen zato što je 2008.1 izmijenjena Uredba Vijeća (EZ) br. 1338/20012, a izmjene su uključivale sljedeće:

  • u članku 6. Uredbe (EZ) br. 1338/2001 izričito se govori o »postupcima koje [...] odredi ESB« u vezi s obvezom adresata iz članka 6., stavka 1., koji se u Odluci ESB/2010/14 nazivaju »osobe koje rukuju gotovinom« i koji su obvezni osigurati »provjeru vjerodostojnosti euronovčanica i eurokovanica koje su primili i koje namjeravaju staviti natrag u optjecaj te da krivotvorine budu otkrivene«
  • proširenje skupa adresata iz članka 6. na ostale gospodarske subjekte (npr. na trgovce i kasina kada sudjeluju u obradi novčanica i njihovoj distribuciji javnosti putem bankomata) te prijevoznike financijskih sredstava.

Odlukom ESB/2010/14 utvrđeni su postupci koji se spominju u članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1338/2001, kojih se osobe koje rukuju gotovinom moraju pridržavati tijekom provjere autentičnosti i prikladnosti euronovčanica. Ona je izmijenjena Odlukom ESB/2012/19 od 7. rujna 2012. radi proširenja njezina opsega na provjeru autentičnosti i prikladnosti te vraćanje u optjecaj novih serija euronovčanica i radi pojašnjenja nekoliko zahtjeva pa Odlukom ESB/2019/39 od 5. prosinca 2019. kako bi se omogućila ponovna obrada novčanica čija autentičnost nije jasno potvrđena i uvela nova kategorija uređaja za obradu novčanica.

Odlukom ESB/2010/14 određeno je da kreditne institucije i osobe koje rukuju gotovinom vraćaju u optjecaj isključivo one euronovčanice čija je prikladnost i autentičnost provjerena. Navedene provjere (1) obavljaju se na vrsti uređaja za obradu novčanica koju je testirala nacionalna središnja banka Eurosustava, ili ih (2) obavljaju osposobljeni zaposlenici. Novčanice koje su uređaji uspješno provjerili mogu se ponovno izdati putem bankomata ili ostalih uređaja kojima rukuju klijenti. Novčanice koje su provjerili osposobljeni zaposlenici mogu biti isplaćene isključivo preko šaltera.

Važno je napomenuti da se Odluka ESB/2010/14 ne odnosi na eurokovanice jer one nisu u nadležnosti ESB‑a.

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2009 od 18. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja (SL L 17, 22. 1. 2009., str. 1).
2 SL L 181, 4. 7. 2001., str. 6.