Menu

A bankjegyek hitelintézetek és más készpénzkezelők általi visszaforgatása

Az eurobankjegyeket hivatalosan kibocsátó Európai Központi Banknak (EKB) és az eurorendszer nemzeti központi bankjainak egyik fontos feladata, hogy megőrizzék a lakosság közös pénzbe vetett bizalmát. Ezt többek között úgy valósítják meg, hogy garantálják a forgalomban levő eurobankjegyek megbízhatóságát.

Az eurobankjegyek visszaforgatásának lehetősége módot ad a hitelintézeteknek és a készpénzkezelő szervezeteknek, hogy hatékonyabban, kisebb ráfordítással lássák el a készpénzellátásban betöltött szerepüket. Az EKB Kormányzótanácsa az euro megbízhatóságának javítása érdekében 2010. szeptember 16-án elfogadta az eurobankjegyek valódiságának és alkalmasságának ellenőrzéséről, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozatot, amely 2011. január 1-jével lépett hatályba.

Ennek a jogszabálynak a megalkotását az 1338/2001/EK tanácsi rendelet1 2008-as módosítása2 tette szükségessé, nevezetesen:

  • az 1338/2001/EK rendelet 6. cikkének „az EKB által meghatározott eljárásokra” vonatkozó közvetlen utalása a 6. cikk (1) bekezdésében megszólítottak – akikre az EKB/2010/14 határozat pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók” néven utal – azon kötelezettségének tekintetében, hogy megbizonyosodjanak „az általuk elfogadott és újraforgalmazni kívánt eurobankjegyek és -érmék hitelességéről, és” ügyeljenek „a hamisítványok felismerésére”;
  • a 6. cikkben megszólítottak körének más gazdasági szereplőkre (pl. a bankjegyek készpénzautomatákon keresztüli feldolgozásában, illetve terjesztésében részt vevő kereskedőkre és kaszinókra), illetve pénzszállítókra való kiterjesztése.

Az EKB/2010/14 határozat meghatározza azokat az 1338/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott eljárásokat, amelyeket a készpénzkezelőknek követniük kell az eurobankjegyek valódiságának és forgalomképességének ellenőrzése során. A 2012. szeptember 7-i keltű EKB/2012/19 határozattal úgy módosították, hogy hatályát az új bankjegysorozatok valódiságának és forgalomképességének ellenőrzésére is kiterjesztették, továbbá egyes követelményeket pontosítottak, a 2019. december 5-i keltű EKB/2019/39 határozattal pedig lehetővé tették a nem egyértelműen valódinak minősülő bankjegyek újrafeldolgozását, és a bankjegyvizsgáló gépek új kategóriáját vezették be.

Az EKB/2010/14 határozat arról rendelkezik, hogy a hitelintézetek és a pénzkezelők kizárólag mind a valódiság mind a forgalomképesség szempontjából ellenőrzött bankjegyet bocsássanak vissza a forgalomba. Az ellenőrzést vagy (i) valamely eurorendszertag nemzeti központi bank által bevizsgált bankjegyellenőrző gép vagy (ii) kiképzett személyzet végzi. A gépi ellenőrzésen átment bankjegyeket vagy bankjegykiadó (ATM) automatán, vagy egyéb ügyfélvezérelt eszközön keresztül lehet visszaforgatni. Azokat a bankjegyeket, amelyeket szakképzett személyzet vizsgált meg, csak a pénztáron keresztül lehet újra kifizetni.

Fontos tudni, hogy az EKB/2010/14 határozat nem vonatkozik az euroérmékre, mivel ezek nem tartoznak az EKB hatáskörébe.

1 HL L 181., 2001.7.4., 6. o.
2 A Tanács 44/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 1. o.)