European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Ce reprezintă marjele de ajustare a valorii (haircuts)?

3 noiembrie 2016

Pe piețele financiare, o marjă de ajustare se referă la o reducere aplicată valorii unui activ. Aceasta este exprimată procentual. De exemplu, dacă unui activ – precum deținerile de o anumită obligațiune guvernamentală – în valoare de 1 milion EUR i se aplică o marjă de ajustare de 20%, se va considera că acesta valorează numai 0,8 milioane EUR.

Când se utilizează marjele de ajustare a valorii?

Marjele de ajustare se utilizează, de exemplu, atunci când băncile centrale împrumută bani băncilor comerciale. În schimbul împrumutului, ca o formă de asigurare, banca centrală va solicita garanții (află mai multe despre garanții). Aceasta va aplica însă o marjă de ajustare, respectiv o reducere a valorii acestei garanții. Utilizând exemplul de mai sus, un activ în valoare de 1 milion EUR la un preț de piață just, dar căruia i se aplică o marjă de ajustare de 20%, ar fi suficient numai pentru a primi un împrumut în valoare de 0,8 milioane EUR.

De ce se utilizează marje de ajustare a valorii?

Băncile centrale trebuie să se asigure că banii pe care îi împrumută vor fi restituiți. Desigur, prima linie de apărare o constituie acordul încheiat cu debitorul cu privire la rambursare. În cazul în care debitorul nu își onorează obligațiile, banca centrală va vinde garanția. Prin urmare, aceasta trebuie să fie sigură că poate lichida garanția la un preț care să acopere valoarea împrumutului. Cu toate acestea, valoarea activelor poate fluctua, iar băncile centrale pot avea nevoie de timp pentru a vinde anumite active. Prin urmare, o marjă de ajustare a valorii oferă o anumită protecție împotriva oricărei pierderi de valoare și permite luarea în considerare a timpului necesar pentru a vinde garanția.

Pentru a ilustra acest lucru, să luăm exemplul unei case de 1 milion EUR. Aceasta poate avea valoarea de 1 milion EUR în prezent, însă nu există nicio garanție că, în momentul vânzării, va fi posibil să se obțină 1 milion EUR pentru casa respectivă. Casa a putut fi deteriorată de o furtună sau zona în care se află a devenit poate mai puțin atractivă. Eurosistemul, format din BCE și cele 19 bănci centrale din zona euro, nu acceptă proprietăți imobiliare drept garanție, însă raționamentul aplicat activelor pe care le acceptă, cum ar fi obligațiunile de înaltă calitate și alte titluri pe termen mai scurt, este similar. Valoarea acestora ar putea, de asemenea, să scadă, din diferite motive. De aceea, activele cu o valoare curentă de piață de 1 milion EUR nu sunt suficiente pentru a primi un împrumut de aceeași valoare.

Ce determină dimensiunea unei marje de ajustare a valorii?

Creditorul trebuie să analizeze ce măsură de protecție este suficientă pentru a acoperi riscul imposibilității de a vinde activul la valoarea curentă. Aceasta va depinde de factorii menționați mai sus, inclusiv gradul de risc al tipului de activ respectiv, și anume cât de volatil este prețul și cât de „lichid” este activul, mai exact cât de ușor se poate vinde rapid fără o pierdere de valoare. Revenind la exemplul de mai sus, unui conac vechi (pentru care cererea este redusă) aflat într-o zonă cunoscută pentru furtuni cu descărcări electrice (care prezintă risc de pagube materiale) i-ar fi aplicată o marjă de ajustare mai ridicată decât unui apartament recent construit, cu trei camere, din centrul orașului. În mod similar, în cazul unei bănci centrale, obligațiunile guvernamentale tind să fie investiții lichide relativ sigure și să beneficieze de o marjă de ajustare mai redusă decât împrumuturile bancare, care pot fi, de asemenea, utilizate drept garanție și tind să fie mai puțin lichide.

Ce marje de ajustare a valorii aplică Eurosistemul?

Eurosistemul decide cu atenție marjele de ajustare aplicate garanțiilor pe care le acceptă. Acesta se asigură întotdeauna că marjele de ajustare sunt suficiente și proporționale, pentru a reduce la minimum riscul de pierderi.

Eurosistemul nu favorizează un anumit tip de active atunci când acceptă garanții, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele sale. Spre exemplu, pentru un împrumut în valoare de 1 milion EUR, debitorul ar putea furniza drept garanție împrumuturi bancare în valoare de 1,7 milioane EUR cu o marjă de ajustare de 40% sau obligațiuni de stat în valoare de 1,06 milioane EUR cu o marjă de ajustare de 5%, în ambele cazuri valoarea garanțiilor fiind ușor superioară sumei de 1 milion EUR. Este esențial ca valoarea totală a garanțiilor, după aplicarea marjelor de ajustare a valorii, să fie egală cu suma totală a împrumutului sau superioară acesteia, indiferent dacă debitorul furnizează un volum mai mare de active cu marje de ajustare mai mari sau un volum mai mic de active cu marje de ajustare mai mici.

Eurosistemul a introdus un proces strict de gestionare a riscurilor, iar utilizarea marjelor de ajustare a valorii este doar una dintre măsurile pe care le ia pentru a se asigura că nu își asumă riscuri inutile.

BCE publică o listă a marjelor de ajustare a valorii pe care le aplică garanțiilor, revizuită periodic.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă