European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Vertės sumažinimo koeficientas (haircut) – kas tai?

2016 11 03

Finansų rinkose vartojama sąvoka haircut reiškia turto vertės sumažinimą. Tai yra tam tikras procentais išreikštas koeficientas. Pavyzdžiui, jei turto (pavyzdžiui, įsigytų vyriausybės obligacijų) vertė yra 1 mln. eurų ir tam turtui pritaikomas 20 % vertės sumažinimo koeficientas, yra laikoma, kad turto vertė yra lygi tik 0,8 mln. eurų.

Kada vertės sumažinimo koeficientai taikomi?

Vienas iš vertės sumažinimo koeficiento taikymo pavyzdžių – kai centriniai bankai skolina komerciniams bankams. Suteikdamas paskolą ir norėdamas apsidrausti, centrinis bankas prašo pateikti įkaitą (daugiau apie įkaitą galite sužinoti čia). Tačiau centrinis bankas jam pateiktam įkaitui pritaiko vertės sumažinimo koeficientą, t. y. sumažina jo vertę. Pirmiau paminėto pavyzdžio atveju turto, kurio tikroji rinkos vertė – 1 mln. eurų, bet kuriam pritaikytas 20 % vertės sumažinimo koeficientas, kaip įkaito pakaks tik 0,8 mln. eurų dydžio paskolai gauti.

Kodėl vertės sumažinimo koeficientai taikomi?

Centriniams bankams reikalinga garantija, kad jų paskolinti pinigai jiems bus grąžinti. Žinoma, pirmoji garantija – tai jų susitarimas su paskolos gavėju dėl paskolos grąžinimo. Bet jei vis dėlto paskolos gavėjas paskolos negrąžins, centrinis bankas bus priverstas parduoti įkaitą. Todėl jis turi būti tikras, kad įkaitą galės parduoti už tokią sumą, kokią paskolino. Tačiau turto vertė kinta. Be to, centriniams bankams įkaitu pateikto turto gali nepavykti parduoti iškart. Tad jo vertės sumažinimas yra tam tikra apsauga nuo nuostolių, kurių gali būti patirta dėl įkaito rinkos vertės sumažėjimo ir dėl laiko iki įkaito pardavimo.

Kad būtų dar aiškiau, kaip pavyzdį imkime 1 mln. eurų vertės namą. Galbūt šiandien jis tikrai vertas 1 mln. eurų, bet nėra jokios garantijos, kad, atėjus laikui jį parduoti, už jį gausime 1 mln. eurų. Galbūt namui pakenkė audra, o gal rajonas, kuriame namas stovi, nebe toks patrauklus. Iš ECB ir 19 euro zonos šalių centrinių bankų sudaryta Eurosistema nekilnojamojo turto kaip įkaito nepriima, tačiau turtui, kurį ji priima kaip įkaitą, pavyzdžiui, aukštos kokybės obligacijoms ir kitiems trumpesnės trukmės vertybiniams popieriams, galioja tas pats principas. Šio turto vertė dėl įvairių priežasčių taip pat gali sumažėti. Todėl turto, kurio rinkos vertė šiuo metu yra 1 mln. eurų, nepakanka tokio paties dydžio paskolai gauti.

Kas lemia vertės sumažinimo koeficiento dydį?

Paskolos teikėjas privalo įvertinti, kokio dydžio koeficiento pakanka norint apsisaugoti nuo rizikos, kad turto nepavyks parduoti už jo dabartinę vertę. Tai priklauso nuo pirmiau paminėtų veiksnių, taip pat nuo to, kiek rizikingas yra atitinkamo tipo turtas, t. y. kiek nepastovi jo kaina ir kiek jis likvidus, kitais žodžiais tariant, ar nebus sunku jį greitai parduoti nepatiriant finansinių nuostolių. Grįžkime prie mūsų pavyzdžio: senam dvarui (kuris neturi didelės paklausos) vietovėje, kur dažnos vėtros (galinčios jam pakenkti), bus taikomas didesnis vertės sumažinimo koeficientas negu miesto centre esančiam naujos statybos trijų kambarių butui. Panašiai ir su centrinių bankų įkaitu priimamu turtu: vyriausybės obligacijos dažniausiai yra palyginti saugi ir likvidi investicija, tad joms taikomas mažesnis vertės sumažinimo koeficientas negu banko paskoloms, kurios taip pat gali būti įkaitu ir dažniausiai yra mažiau likvidžios.

Kokius vertės sumažinimo koeficientus taiko Eurosistema?

Eurosistema kruopščiai apsvarsto, kokį vertės sumažinimo koeficientą taikyti jai priimtinam įkaitui. Visada siekiama užtikrinti, kad taikomas koeficientas būtų pakankamas ir proporcingas nuostolių rizikai sumažinti iki minimumo.

Svarstydama, ar priimti siūlomą įkaitą, Eurosistema neteikia pirmenybės jokiam konkrečiam turtui. Svarbiausia, kad tas turtas atitiktų jos reikalavimus. Pavyzdžiui, už 1 mln. eurų vertės paskolą paskolos gavėjas kaip įkaitą galėtų pateikti 1,7 mln. eurų vertės banko paskolų, pritaikius 40 % koeficientą, arba 1,06 mln. eurų vertės vyriausybės obligacijų, pritaikius 5 % koeficientą. Abiem atvejais įkaito vertė būtų šiek tiek didesnė negu 1 mln. eurų. Tai reiškia, kad paskolos gavėjas gali pateikti arba daugiau turto, kuriam taikomas didesnis koeficientas, arba mažiau turto, kuriam taikomas mažesnis koeficientas. Svarbiausia, kad bendra įkaito vertė, pritaikius vertės sumažinimo koeficientus, nebūtų mažesnė už bendrą paskolos vertę.

Eurosistema turi griežtą rizikos valdymo sistemą, o vertės sumažinimo koeficientų taikymas – tik viena iš priemonių, kurių ji imasi siekdama užsitikrinti, kad neprisiimtų nereikalingos rizikos.

ECB skelbia ir reguliariai peržiūri įkaitams taikomų vertės sumažinimo koeficientų sąrašą.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis