European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mitä markkina-arvon aliarvostus tarkoittaa?

3.11.2016

Rahoitusmarkkinoilla on käytäntönä, että omaisuuserän arvosta tehdään tietyissä tilanteissa vähennys. Tästä vähennyksestä käytetään nimitystä markkina-arvon aliarvostus. Se ilmaistaan prosentteina. Jos esimerkiksi tiettyjen valtion joukkovelkakirjojen markkina-arvo on miljoona euroa, mutta siihen sovelletaan 20 prosentin aliarvostusta, joukkovelkakirjojen arvoksi katsotaan vain 0,8 miljoonaa euroa.

Milloin markkina-arvon aliarvostusta käytetään?

Esimerkiksi keskuspankit käyttävät aliarvostusta antaessaan liikepankeille luottoa. Keskuspankki pyytää luoton vastineeksi vakuuksia siltä varalta, että pankki ei pysty maksamaan luottoa takaisin. Keskuspankki ei kuitenkaan hyväksy vakuuksia täydestä arvostaan, vaan se soveltaa niihin markkina-arvon aliarvostusta. Edellä annetussa esimerkissä valtion joukkovelkakirjat, joiden käypä markkinahinta on miljoona euroa, riittäisivät 20 prosentin aliarvostuksen soveltamisen jälkeen vakuudeksi vain 0,8 miljoonan euron luottoon.

Miksi markkina-arvon aliarvostusta käytetään?

Keskuspankkien on voitava olla varmoja, että niiden antamat luotot maksetaan takaisin. Tämä varmistetaan ensisijaisesti luotonottajan kanssa tehtävällä takaisinmaksusopimuksella. Jos luotonottaja ei kuitenkaan pysty maksamaan luottoa takaisin, keskuspankki myy vakuutena olevat omaisuuserät. Siksi keskuspankin on varmistettava, että se saa omaisuuserien myynnistä riittävästi varoja koko luoton määrän kattamiseksi siinäkin tilanteessa, että vakuuksien arvo laskee tai niiden myyminen kestää jonkin aikaa. Aliarvostus toimii siis tavallaan keskuspankin puskurina ja suojaa sitä omaisuuserien arvon laskun ja myyntiongelmien varalta.

Asiaa voidaan havainnollistaa käyttämällä esimerkkinä taloa, jonka arvo on nyt miljoona euroa. Mikään ei takaa, että se menee helposti kaupaksi ja että siitä saataisiin sama hinta. Talo voi vaikka vaurioitua tulvassa, tai alueen kiinteistöjen hinnat voivat yleisesti laskea, jos sen vetovoima vähenee. Eurojärjestelmä ei hyväksy vakuudeksi kiinteistöjä, mutta sama periaate pätee vakuudeksi hyväksyttäviin omaisuuseriin, kuten laadukkaisiin joukkovelkakirjoihin ja muihin lyhytaikaisiin velkapapereihin. Myös niiden arvo voi laskea monista eri syistä. Siksi omaisuuseriä ei hyväksytä vakuudeksi täydestä arvostaan.

Miten markkina-arvon aliarvostuksen suuruus määritetään?

Luotonantajan on arvioitava, kuinka suuri puskuri on riittävä sellaisen tilanteen varalta, jossa omaisuuserää ei saadakaan myydyksi sen nykyisellä markkinahinnalla. Aliarvostusta määritettäessä on siis huomioitava, kuinka suuri riski omaisuuserän tyyppiin liittyy – kuinka paljon sen arvo voi heilahdella ja kuinka likvidi se on eli miten helposti ja nopeasti se voidaan myydä ilman arvonlaskua. Edellä mainitussa taloesimerkissä tunnetulla tulva-alueella sijaitsevaan vanhaan kartanoon (vähäinen kysyntä ja vaurioriski) sovellettaisiin suurempaa aliarvostusta kuin upouuteen kerrostalokolmioon kaupungin keskustassa. Vastaavasti keskuspankit soveltavat vakuudeksi hyväksymiinsä valtion joukkovelkakirjoihin pienempää aliarvostusta kuin pankkilainoihin, sillä valtion joukkovelkakirjat ovat pankkilainoihin verrattuna suhteellisen turvallisia ja likvidejä instrumentteja.

Millaisia markkina-arvon aliarvostuksia eurojärjestelmä soveltaa?

Eurojärjestelmä harkitsee tarkkaan, millaisia aliarvostuksia se soveltaa vakuudeksi hyväksymiinsä omaisuuseriin. Aliarvostuksen tulee olla riittävä ja oikeasuhteinen tappioriskin minimoimiseksi.

Eurojärjestelmän kannalta ei ole väliä, mitä omaisuuseriä vakuudeksi toimitetaan, kunhan ne kaikki täyttävät eurojärjestelmän vaatimukset. Miljoonan euron luoton vakuudeksi voitaisiin antaa esimerkiksi 1,7 miljoonan euron arvosta pankkilainoja, joihin sovellettaisiin 40 prosentin aliarvostusta, tai 1,06 miljoonan euron arvosta joukkovelkakirjoja, joihin sovellettaisiin 5 prosentin aliarvostusta. Kummassakin tapauksessa omaisuuserien vakuusarvo olisi hieman yli miljoona euroa. Vakuudeksi toimitettavien omaisuuserien markkina-arvo ja sovellettava aliarvostusprosentti voivat siis vaihdella – olennaista on, että vakuuksien kokonaisarvo aliarvostuksen soveltamisen jälkeen on vähintään yhtä suuri kuin luoton kokonaismäärä.

Eurojärjestelmässä noudatetaan tiukkaa riskienhallintaa, ja aliarvostusten käyttö on yksi tapa varmistaa, että tarpeettomia riskejä ei oteta.

EKP:n verkkosivuilla on säännöllisesti päivitettävä luettelo vakuuksiin sovellettavista aliarvostuksista (englanniksi).

KATSO MYÖS

Lue lisää aiheesta