European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co jsou to srážky při ocenění?

3. listopadu 2016

Na finančních trzích se výrazem srážka při ocenění označuje snížení hodnoty aktiva. Vyjadřuje se jako procentní podíl. Například jestliže má aktivum – jako je držený objem konkrétního státního dluhopisu – hodnotu 1 mil. EUR, ale uplatní se u něj srážka 20 %, znamená to, že se s ním zachází, jako by mělo hodnotu pouze 0,8 mil. EUR.

Kdy se srážky při ocenění využívají?

Jedním z příkladů využití srážek při ocenění je půjčování peněz centrálními bankami komerčním bankám. Za poskytnutý úvěr bude centrální banka jako určitou formu pojistky požadovat zajištění (více se o zajištění dočtete zde). Na hodnotu tohoto zajištění však použije srážku při ocenění, tzn. že hodnotu zajištění sníží. Ve výše uvedeném příkladu by aktivum s reálnou tržní hodnotou 1 mil. EUR, u kterého se uplatní srážka 20 %, stačilo k získání úvěru ve výši pouze 0,8 mil. EUR.

Proč se srážky při ocenění používají?

Centrální banky si potřebují být jisté, že se jim půjčené peníze vrátí. První obrannou linií je samozřejmě dohoda s dlužníkem o splacení. Jestliže však dlužník úvěr nesplatí, centrální banka zajištění prodá. Potřebuje si tedy být jistá, že dokáže zajištění prodat za cenu, která pokryje výši úvěru. Hodnota aktiv však bývá proměnlivá a centrální banky mohou k prodeji některých aktiv potřebovat určitý čas. Srážka při ocenění tedy poskytuje jakousi bezpečnostní kapitálovou rezervu k pokrytí případného poklesu hodnoty a času potřebného k prodeji zajištění.

Pro ilustraci si vezměme dům za 1 mil. EUR. Nyní sice může mít hodnotu 1 mil. EUR, ale není zaručeno, že v okamžiku prodeje bude skutečně možné za něj uvedenou částku získat. Možná jej poničí bouřka nebo se daná lokalita stane méně žádanou. Eurosystém, který tvoří ECB a 19 centrálních bank eurozóny, nepřijímá jako zajištění nemovitosti, ale u aktiv, jež přijímá, například u vysoce kvalitních dluhopisů a jiných krátkodobých cenných papírů, je princip stejný. I u těchto aktiv by mohlo z různých důvodů dojít k poklesu hodnoty. Proto aktiva s aktuální tržní hodnotou 1 mil. EUR nestačí k získání úvěru v téže výši.

Co určuje výši srážky při ocenění?

Věřitel musí zvážit, jak velká kapitálová rezerva postačí k pokrytí rizika, že aktivum nedokáže prodat za jeho aktuální hodnotu. To bude záviset na faktorech uvedených výše, včetně rizikovosti daného typu aktiva, tzn. na tom, jak volatilní je jeho cena a jak je aktivum „likvidní“, tj. jak snadno se rychle prodá bez ztráty hodnoty. Vraťme se k našemu příkladu. U staré šlechtické usedlosti (po které je malá poptávka) v oblasti s častými bouřkami (jež hrozí poničením usedlosti) by se uplatnila vyšší srážka při ocenění než u zbrusu nového dvoupokojového bytu v centru města. Obdobně v souvislosti s centrálními bankami bývají státní dluhopisy poměrně bezpečnými, likvidními investicemi a uplatňuje se u nich nižší srážka při ocenění než u bankovních úvěrů, které lze také použít jako zajištění, ale které bývají méně likvidní.

Jaké srážky při ocenění uplatňuje Eurosystém?

Eurosystém pečlivě rozhoduje, jaké srážky při ocenění u zajištění, které přijímá, použít. Vždy se přesvědčí, že srážka při ocenění je pro účely minimalizace rizika ztrát dostatečná a přiměřená.

Při přijímání zajištění Eurosystém nezvýhodňuje žádný konkrétní druh aktiv, pokud splňují jeho požadavky. Jako zajištění úvěru ve výši 1 mil. EUR by dlužník mohl poskytnout například bankovní úvěry ve výši 1,7 mil. EUR se 40% srážkou při ocenění nebo státní dluhopisy v hodnotě 1,06 mil. EUR s 5% srážkou při ocenění, jelikož hodnota zajištění u obou uvedených aktiv těsně přesahuje 1 mil. EUR. Podstatné je, že celková hodnota zajištění po zohlednění srážek při ocenění se rovná celkové výši úvěru (nebo ji převyšuje), ať už to znamená, že dlužník poskytne větší objem aktiv s vyššími srážkami při ocenění či menší objem s nižšími srážkami.

Eurosystém má zaveden přísný proces řízení rizik a srážky při ocenění jsou jen jedním z několika opatření, která přijímá, aby zajistil, že nepřevezme přílišné riziko.

ECB zveřejňuje a pravidelně přezkoumává seznam srážek při ocenění, které na zajištění používá.

VIZ TAKÉ

Více souvisejících informací