European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

10. lipnja 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 332 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 501 317 491
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 220 223 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 281 094 492
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 777 580
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 782 633
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 782 633
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 199 296 24
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 447 37
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 198 849 −13
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 31 917 1 230
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 121 411 1 969
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 956 140 1 680
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 165 271 289
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 106 0
9 Ostala imovina 303 007 −1 902
Ukupno imovina 8 820 944 3 026
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 598 655 1 106
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 781 279 12 445
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 4 026 680 −33 557
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 752 306 45 980
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 293 22
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 49 879 −2 185
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 756 369 −1 803
  5.1 Opća država 598 748 4 889
  5.2 Ostale obveze 157 621 −6 692
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 403 322 −6 536
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 688 292
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 639 187
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 639 187
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 211 0
10 Ostale obveze 320 149 −481
11 Računi revalorizacije 598 893 0
12 Kapital i pričuve 114 861 0
Ukupno obveze 8 820 944 3 026
Annexes
14 June 2022