European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

10. června 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 332 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 501 317 491
  2.1 Pohledávky za MMF 220 223 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 281 094 492
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 777 580
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 782 633
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 782 633
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 199 296 24
  5.1 Hlavní refinanční operace 447 37
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 198 849 −13
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 917 1 230
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 121 411 1 969
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 956 140 1 680
  7.2 Ostatní cenné papíry 165 271 289
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 106 0
9 Ostatní aktiva 303 007 −1 902
Aktiva celkem 8 820 944 3 026
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 598 655 1 106
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 781 279 12 445
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 4 026 680 −33 557
  2.2 Vkladová facilita 752 306 45 980
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 293 22
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 49 879 −2 185
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 756 369 −1 803
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 598 748 4 889
  5.2 Ostatní závazky 157 621 −6 692
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 403 322 −6 536
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 688 292
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 639 187
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 639 187
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 211 0
10 Ostatní závazky 320 149 −481
11 Účty přecenění 598 893 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 861 0
Pasiva celkem 8 820 944 3 026
Annexes
14 June 2022