European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

10. juuni 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 332 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 501 317 491
  2.1 Nõuded IMFi vastu 220 223 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 281 094 492
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 777 580
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 782 633
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 782 633
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 199 296 24
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 447 37
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 198 849 −13
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 917 1 230
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 121 411 1 969
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 956 140 1 680
  7.2 Muud väärtpaberid 165 271 289
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 106 0
9 Muud varad 303 007 −1 902
Varad kokku 8 820 944 3 026
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 598 655 1 106
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 781 279 12 445
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 4 026 680 −33 557
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 752 306 45 980
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 293 22
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 49 879 −2 185
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 756 369 −1 803
  5.1 Valitsussektor 598 748 4 889
  5.2 Muud kohustused 157 621 −6 692
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 403 322 −6 536
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 688 292
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 639 187
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 639 187
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 211 0
10 Muud kohustused 320 149 −481
11 Ümberhindluskontod 598 893 0
12 Kapital ja reservid 114 861 0
Kohustused kokku 8 820 944 3 026
Annexes
14 June 2022