European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

10.6.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 332 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 501 317 491
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 220 223 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 281 094 492
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 777 580
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 782 633
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 782 633
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 199 296 24
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 447 37
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 198 849 −13
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 917 1 230
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 121 411 1 969
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 956 140 1 680
  7.2 Muut arvopaperit 165 271 289
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 106 0
9 Muut saamiset 303 007 −1 902
Vastaavaa yhteensä 8 820 944 3 026
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 598 655 1 106
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 781 279 12 445
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 4 026 680 −33 557
  2.2 Talletusmahdollisuus 752 306 45 980
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 293 22
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 49 879 −2 185
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 756 369 −1 803
  5.1 Julkisyhteisöt 598 748 4 889
  5.2 Muut 157 621 −6 692
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 403 322 −6 536
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 688 292
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 639 187
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 639 187
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 211 0
10 Muut velat 320 149 −481
11 Arvonmuutostilit 598 893 0
12 Pääoma ja rahastot 114 861 0
Vastattavaa yhteensä 8 820 944 3 026
Annexes
14 June 2022