European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

10. junij 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.332 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 501.317 491
  2.1 Terjatve do MDS 220.223 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 281.094 492
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 26.777 580
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.782 633
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.782 633
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.199.296 24
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 447 37
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.198.849 −13
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 31.917 1.230
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.121.411 1.969
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.956.140 1.680
  7.2 Drugi vrednostni papirji 165.271 289
8 Javni dolg v eurih 22.106 0
9 Druga sredstva 303.007 −1.902
Skupaj sredstva 8.820.944 3.026
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.598.655 1.106
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.781.279 12.445
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 4.026.680 −33.557
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 752.306 45.980
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.293 22
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 49.879 −2.185
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 756.369 −1.803
  5.1 Sektor država 598.748 4.889
  5.2 Druge obveznosti 157.621 −6.692
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 403.322 −6.536
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.688 292
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.639 187
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.639 187
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.211 0
10 Druge obveznosti 320.149 −481
11 Računi prevrednotenja 598.893 0
12 Kapital in rezerve 114.861 0
Skupaj obveznosti 8.820.944 3.026
Annexes
14 June 2022