European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 06 10
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 332 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 501 317 491
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 220 223 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 281 094 492
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 777 580
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 782 633
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 782 633
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 199 296 24
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 447 37
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 198 849 −13
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 917 1 230
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 121 411 1 969
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 956 140 1 680
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 165 271 289
8 Valdžios skola eurais 22 106 0
9 Kitas turtas 303 007 −1 902
Visas turtas 8 820 944 3 026
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 598 655 1 106
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 781 279 12 445
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 4 026 680 −33 557
  2.2 Indėlių galimybė 752 306 45 980
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 293 22
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 879 −2 185
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 756 369 −1 803
  5.1 Valdžiai 598 748 4 889
  5.2 Kiti įsipareigojimai 157 621 −6 692
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 403 322 −6 536
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 688 292
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 639 187
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 639 187
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 211 0
10 Kiti įsipareigojimai 320 149 −481
11 Perkainojimo sąskaitos 598 893 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 861 0
Visi įsipareigojimai 8 820 944 3 026
Annexes
14 June 2022