European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

29 mai 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 509 840 −1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 361 999 705
  2.1 Creanțe asupra FMI 84 550 11
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 277 449 694
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 153 222 504
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 398 85
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 398 85
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 998 030 18 611
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 451 273
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 997 529 18 300
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 50 38
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 34 430 −1 229
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 222 645 24 740
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 019 918 24 382
  7.2 Alte titluri de valoare 202 727 358
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 322 0
9 Alte active 279 184 −2 621
Total active 5 596 070 40 794
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 353 308 5 110
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 274 324 29 337
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 951 967 6 611
  2.2 Facilitatea de depozit 322 357 22 726
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 8 207 −1 356
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 646 185 15 646
  5.1 Administrație publică 518 432 13 381
  5.2 Alte pasive 127 752 2 265
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 348 334 −4 271
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 043 335
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 854 −171
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 854 −171
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 945 0
10 Alte pasive 275 868 −3 836
11 Conturi de reevaluare 507 111 0
12 Capital și rezerve 108 891 0
Total pasive 5 596 070 40 794
Annexes
2 June 2020