European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 05 29
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 509 840 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 361 999 705
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 550 11
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 277 449 694
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 153 222 504
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 398 85
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 398 85
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 998 030 18 611
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 451 273
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 997 529 18 300
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 50 38
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 430 −1 229
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 222 645 24 740
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 019 918 24 382
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 202 727 358
8 Valdžios skola eurais 23 322 0
9 Kitas turtas 279 184 −2 621
Visas turtas 5 596 070 40 794
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 353 308 5 110
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 274 324 29 337
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 951 967 6 611
  2.2 Indėlių galimybė 322 357 22 726
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 207 −1 356
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 646 185 15 646
  5.1 Valdžiai 518 432 13 381
  5.2 Kiti įsipareigojimai 127 752 2 265
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 348 334 −4 271
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 043 335
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 854 −171
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 854 −171
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 945 0
10 Kiti įsipareigojimai 275 868 −3 836
11 Perkainojimo sąskaitos 507 111 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 891 0
Visi įsipareigojimai 5 596 070 40 794
Annexes
2 June 2020