European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

29. mai 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 509 840 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 361 999 705
  2.1 Nõuded IMFi vastu 84 550 11
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 277 449 694
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 153 222 504
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 398 85
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 398 85
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 998 030 18 611
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 451 273
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 997 529 18 300
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 50 38
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 430 −1 229
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 222 645 24 740
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 019 918 24 382
  7.2 Muud väärtpaberid 202 727 358
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 322 0
9 Muud varad 279 184 −2 621
Varad kokku 5 596 070 40 794
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 353 308 5 110
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 274 324 29 337
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 951 967 6 611
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 322 357 22 726
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 207 −1 356
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 646 185 15 646
  5.1 Valitsussektor 518 432 13 381
  5.2 Muud kohustused 127 752 2 265
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 348 334 −4 271
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 043 335
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 854 −171
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 854 −171
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 945 0
10 Muud kohustused 275 868 −3 836
11 Ümberhindluskontod 507 111 0
12 Kapital ja reservid 108 891 0
Kohustused kokku 5 596 070 40 794
Annexes
2 June 2020