European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

29. svibnja 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 509 840 −1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 361 999 705
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 84 550 11
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 277 449 694
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 153 222 504
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 398 85
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 398 85
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 998 030 18 611
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 451 273
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 997 529 18 300
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 50 38
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 34 430 −1 229
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 222 645 24 740
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 019 918 24 382
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 202 727 358
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 322 0
9 Ostala imovina 279 184 −2 621
Ukupno imovina 5 596 070 40 794
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 353 308 5 110
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 274 324 29 337
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 951 967 6 611
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 322 357 22 726
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 207 −1 356
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 646 185 15 646
  5.1 Opća država 518 432 13 381
  5.2 Ostale obveze 127 752 2 265
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 348 334 −4 271
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 043 335
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 854 −171
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 854 −171
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 945 0
10 Ostale obveze 275 868 −3 836
11 Računi revalorizacije 507 111 0
12 Kapital i pričuve 108 891 0
Ukupno obveze 5 596 070 40 794
Annexes
2 June 2020