European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

29. května 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 509 840 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 361 999 705
  2.1 Pohledávky za MMF 84 550 11
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 277 449 694
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 153 222 504
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 398 85
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 398 85
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 998 030 18 611
  5.1 Hlavní refinanční operace 451 273
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 997 529 18 300
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 50 38
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 430 −1 229
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 222 645 24 740
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 019 918 24 382
  7.2 Ostatní cenné papíry 202 727 358
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 322 0
9 Ostatní aktiva 279 184 −2 621
Aktiva celkem 5 596 070 40 794
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 353 308 5 110
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 274 324 29 337
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 951 967 6 611
  2.2 Vkladová facilita 322 357 22 726
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 207 −1 356
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 646 185 15 646
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 518 432 13 381
  5.2 Ostatní závazky 127 752 2 265
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 348 334 −4 271
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 043 335
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 854 −171
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 854 −171
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 945 0
10 Ostatní závazky 275 868 −3 836
11 Účty přecenění 507 111 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 891 0
Pasiva celkem 5 596 070 40 794
Annexes
2 June 2020