European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

29. maj 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 509.840 −1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 361.999 705
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.550 11
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 277.449 694
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 153.222 504
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.398 85
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.398 85
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 998.030 18.611
  5.1 Primære markedsoperationer 451 273
  5.2 Langfristede markedsoperationer 997.529 18.300
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 50 38
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.430 −1.229
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.222.645 24.740
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.019.918 24.382
  7.2 Andre værdipapirer 202.727 358
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.322 0
9 Andre aktiver 279.184 −2.621
Aktiver i alt 5.596.070 40.794
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.353.308 5.110
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.274.324 29.337
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.951.967 6.611
  2.2 Indlånsfacilitet 322.357 22.726
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.207 −1.356
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 646.185 15.646
  5.1 Offentlig forvaltning og service 518.432 13.381
  5.2 Andre forpligtelser 127.752 2.265
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 348.334 −4.271
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.043 335
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.854 −171
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.854 −171
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.945 0
10 Andre forpligtelser 275.868 −3.836
11 Revalueringskonti 507.111 0
12 Kapital og reserver 108.891 0
Passiver i alt 5.596.070 40.794
Annexes
2 June 2020