European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

29.5.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 509 840 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 361 999 705
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 84 550 11
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 277 449 694
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 153 222 504
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 398 85
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 398 85
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 998 030 18 611
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 451 273
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 997 529 18 300
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 50 38
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 430 −1 229
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 222 645 24 740
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 019 918 24 382
  7.2 Muut arvopaperit 202 727 358
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 322 0
9 Muut saamiset 279 184 −2 621
Vastaavaa yhteensä 5 596 070 40 794
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 353 308 5 110
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 274 324 29 337
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 951 967 6 611
  2.2 Talletusmahdollisuus 322 357 22 726
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 207 −1 356
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 646 185 15 646
  5.1 Julkisyhteisöt 518 432 13 381
  5.2 Muut 127 752 2 265
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 348 334 −4 271
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 043 335
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 854 −171
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 854 −171
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 945 0
10 Muut velat 275 868 −3 836
11 Arvonmuutostilit 507 111 0
12 Pääoma ja rahastot 108 891 0
Vastattavaa yhteensä 5 596 070 40 794
Annexes
2 June 2020