European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

29. maj 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 509.840 −1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 361.999 705
  2.1 Terjatve do MDS 84.550 11
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 277.449 694
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 153.222 504
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.398 85
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.398 85
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 998.030 18.611
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 451 273
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 997.529 18.300
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 50 38
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 34.430 −1.229
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.222.645 24.740
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.019.918 24.382
  7.2 Drugi vrednostni papirji 202.727 358
8 Javni dolg v eurih 23.322 0
9 Druga sredstva 279.184 −2.621
Skupaj sredstva 5.596.070 40.794
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.353.308 5.110
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.274.324 29.337
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.951.967 6.611
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 322.357 22.726
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.207 −1.356
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 646.185 15.646
  5.1 Sektor država 518.432 13.381
  5.2 Druge obveznosti 127.752 2.265
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 348.334 −4.271
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.043 335
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.854 −171
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.854 −171
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.945 0
10 Druge obveznosti 275.868 −3.836
11 Računi prevrednotenja 507.111 0
12 Kapital in rezerve 108.891 0
Skupaj obveznosti 5.596.070 40.794
Annexes
2 June 2020