European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 februarie 2013

26 februarie 2013

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 22 februarie 2013, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem, precum şi cumpărării de monede de aur de către o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 1 miliard EUR, până la 215,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
21 februarie 2013 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 1 miliard USD Nicio alocare

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 1,1 miliarde EUR, până la 337,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 2,8 miliarde EUR, până la 878,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 14,6 miliarde EUR, până la 82,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 36,7 miliarde EUR, până la 636,5 miliarde EUR. Miercuri, 20 februarie 2013, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 128,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 132,2 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 205,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână. În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 3,8 miliarde EUR a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 1,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 166,4 miliarde EUR (comparativ cu 131,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 269,9 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate şi al programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 22 februarie 2013, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 205,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 48,4 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,3 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 50,5 miliarde EUR, până la 416 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 438 690 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 253 120 −919
2.1 Creanţe asupra FMI 86 677 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 166 443 −919
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 071 −466
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 507 604
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 507 604
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 008 537 −2 077
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 132 172 3 493
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 876 363 −3 790
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 −1 780
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 80 121 −3 548
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 607 492 435
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 269 878 −633
7.2 Alte titluri 337 614 1 068
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 29 912 0
9 Alte active 282 375 −932
Total active 2 748 823 −6 902
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 878 294 −2 763
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 788 007 −15 858
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 415 950 −50 518
2.2 Facilitatea de depozit 166 437 34 552
2.3 Depozite pe termen fix 205 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 119 107
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 374 −426
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 118 875 15 859
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 82 471 14 567
5.2 Alte angajamente 36 403 1 292
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 166 003 −4 769
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 236 −301
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 682 −39
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 682 −39
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 952 0
10 Alte pasive 231 988 1 396
11 Conturi de reevaluare 407 378 0
12 Capital şi rezerve 86 035 0
Total pasive 2 748 823 −6 902
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media