European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. veebruar 2013

26. veebruar 2013

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

22. veebruaril 2013 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1 miljardi euro võrra 215,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
21. veebruar 2013 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1 miljard USA dollarit Ei jaotatud

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,1 miljardi euro võrra 337,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 2,8 miljardi euro võrra 878,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14,6 miljardi euro võrra 82,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 36,7 miljardi euro võrra 636,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. veebruaril 2013 möödus 128,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 132,2 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 205,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 3,8 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooniga.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 1,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 166,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 131,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 269,9 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ostukava ja väärtpaberituruprogrammi raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 22. veebruaril 2013 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 205,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 48,4 miljardi ja 16,3 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 50,5 miljardi euro võrra 416 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 438 690 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 253 120 −919
2.1 Nõuded RVFle 86 677 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 166 443 −919
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 071 −466
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 507 604
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 507 604
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 008 537 −2 077
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 132 172 3 493
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 876 363 −3 790
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 −1 780
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 80 121 −3 548
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 607 492 435
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 269 878 −633
7.2 Muud väärtpaberid 337 614 1 068
8 Valitsussektori võlg eurodes 29 912 0
9 Muud varad 282 375 −932
Varad kokku 2 748 823 −6 902
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 878 294 −2 763
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 788 007 −15 858
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 415 950 −50 518
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 166 437 34 552
2.3 Tähtajalised hoiused 205 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 119 107
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 374 −426
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 118 875 15 859
5.1 Valitsussektor 82 471 14 567
5.2 Muud kohustused 36 403 1 292
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 166 003 −4 769
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 236 −301
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 682 −39
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 682 −39
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 952 0
10 Muud kohustused 231 988 1 396
11 Ümberhindluskontod 407 378 0
12 Kapital ja reservid 86 035 0
Kohustused kokku 2 748 823 −6 902
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid