European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.2.2013

26.2.2013

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.2.2013 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1 miljardilla eurolla 215,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
21.2.2013 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1 miljardi Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 337,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,8 miljardilla eurolla 878,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,6 miljardilla eurolla 82,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 36,7 miljardilla eurolla 636,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.2.2013 erääntyi 128,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 132,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 205,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Viikon aikana maksettiin takaisin 3,8 miljardin euron pitempiaikaisessa rahoitusoperaatiossa jaettu likviditeetti ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 1,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 166,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 131,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,6 miljardilla eurolla 269,9 miljardiin euroon ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa ja velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 22.2.2013 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 205,3 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 48,4 miljardin euron ja toiseen kuuluvia 16,3 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 50,5 miljardilla eurolla 416 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 438 690 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 253 120 −919
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 677 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 166 443 −919
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 071 −466
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 507 604
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 507 604
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 008 537 −2 077
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 132 172 3 493
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 876 363 −3 790
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −1 780
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 80 121 −3 548
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 607 492 435
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 269 878 −633
7.2 Muut arvopaperit 337 614 1 068
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 29 912 0
9 Muut saamiset 282 375 −932
Vastaavaa yhteensä 2 748 823 −6 902
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 878 294 −2 763
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 788 007 −15 858
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 415 950 −50 518
2.2 Talletusmahdollisuus 166 437 34 552
2.3 Määräaikaistalletukset 205 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 119 107
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 374 −426
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 118 875 15 859
5.1 Julkisyhteisöt 82 471 14 567
5.2 Muut 36 403 1 292
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 166 003 −4 769
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 236 −301
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 682 −39
8.1 Talletukset ja muut velat 7 682 −39
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 952 0
10 Muut velat 231 988 1 396
11 Arvonmuutostilit 407 378 0
12 Pääoma ja rahastot 86 035 0
Vastattavaa yhteensä 2 748 823 −6 902
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle