European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2013 m. vasario 22 d.

2013 m. vasario 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2013 m. vasario 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso ir kitam Eurosistemos centriniam bankui nusipirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 215,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, ir dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2013 m. vasario 21 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1 mlrd. JAV dolerių Nepaskirstyta

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 337,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 878,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,6 mlrd. eurų – iki 82,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 36,7 mlrd. eurų – iki 636,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2013 m. vasario 20 d., baigėsi 128,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 132,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 205,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijai paskirstyta 3,8 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 1,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 166,4 mlrd. eurų (palyginti su 131,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 269,9 mlrd. eurų, dėl pagal padengtų obligacijų pirmąją pirkimo programą ir vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2013 m. vasario 22 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 205,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 48,4 mlrd. eurų ir 16,3 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 50,5 mlrd. eurų – iki 416 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 438 690 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 253 120 −919
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 677 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 166 443 −919
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 071 −466
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 507 604
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 507 604
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 008 537 −2 077
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 132 172 3 493
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 876 363 −3 790
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 −1 780
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 80 121 −3 548
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 607 492 435
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 269 878 −633
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 337 614 1 068
8 Valdžios skola eurais 29 912 0
9 Kitas turtas 282 375 −932
Visas turtas 2 748 823 −6 902
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 878 294 −2 763
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 788 007 −15 858
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 415 950 −50 518
2.2 Indėlių galimybė 166 437 34 552
2.3 Terminuotieji indėliai 205 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 119 107
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 374 −426
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 118 875 15 859
5.1 Valdžiai 82 471 14 567
5.2 Kiti įsipareigojimai 36 403 1 292
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 166 003 −4 769
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 236 −301
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 682 −39
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 682 −39
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 952 0
10 Kiti įsipareigojimai 231 988 1 396
11 Perkainojimo sąskaitos 407 378 0
12 Kapitalas ir rezervai 86 035 0
Visi įsipareigojimai 2 748 823 −6 902
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai