European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2013. február 22.

2013. február 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2013. február 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 1 milliárd euróval csökkent, 215,3 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2013. február 21. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1 milliárd USD Nincs kiosztás

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,1 milliárd euróval 337,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,8 milliárd euróval csökkent, 878,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,6 milliárd euróval, 82,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 36,7 milliárd euróval csökkent, 636,5 milliárd euróra. 2013. február 20-án, szerdán lejárt egy 128,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 132,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 205,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. A hét során egy 3,8 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 1,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 166,4 milliárd euro volt (szemben az előző heti 131,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,6 milliárd euróval 269,9 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program és az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszavásárolták. Így a 2013. február 22-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 205,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 48,4 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,3 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezet-beli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével, a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 50,5 milliárd euróval csökkent 416 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 438 690 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 253 120 −919
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 677 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 166 443 −919
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 071 −466
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 507 604
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 507 604
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 008 537 −2 077
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 132 172 3 493
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 876 363 −3 790
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 −1 780
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 80 121 −3 548
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 607 492 435
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 269 878 −633
7.2 Egyéb értékpapírok 337 614 1 068
8 Euróban denominált államadósság 29 912 0
9 Egyéb eszközök 282 375 −932
Eszközök összesen 2 748 823 −6 902
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 878 294 −2 763
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 788 007 −15 858
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 415 950 −50 518
2.2 Betéti rendelkezésre állás 166 437 34 552
2.3 Lekötött betétek 205 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 119 107
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 374 −426
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 118 875 15 859
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 82 471 14 567
5.2 Egyéb kötelezettségek 36 403 1 292
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 166 003 −4 769
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 236 −301
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 682 −39
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 682 −39
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 952 0
10 Egyéb kötelezettségek 231 988 1 396
11 Átértékelési számlák 407 378 0
12 Saját tőke 86 035 0
Források összesen 2 748 823 −6 902
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok