European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 februarie 2013

5 februarie 2013

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 1 februarie 2013, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 2 miliarde EUR, până la 216,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
31 ianuarie 2013 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 20 de milioane USD 1 miliard USD
31 ianuarie 2013 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 4,1 miliarde USD 0,3 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 2,4 miliarde EUR, până la 305,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 1,9 miliarde EUR, până la 883,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 53,6 miliarde EUR, până la 72,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 114,5 miliarde EUR, până la 625,7 miliarde EUR. Miercuri, 30 ianuarie 2013, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 125,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 124,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 208,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 6,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 3,7 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 137,2 miliarde EUR a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 181 de miliarde EUR (faţă de 207,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 4,4 miliarde EUR, până la 270,9 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 1 februarie 2013, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 205,4 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 49,1 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,3 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 71,4 miliarde EUR, până la 408,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 438 687 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 255 050 1 142
2.1 Creanţe asupra FMI 87 346 −55
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 167 704 1 197
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 703 −2 507
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 045 49
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 045 49
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 015 482 −140 751
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 124 149 −1 153
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 891 327 −139 602
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 7 5
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 127 288 −4 032
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 575 967 −6 807
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 270 869 −4 367
7.2 Alte titluri 305 099 −2 440
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 29 912 −50
9 Alte active 276 561 −6 130
Total active 2 769 695 −159 085
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 883 854 1 928
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 797 938 −97 635
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 408 150 −71 350
2.2 Facilitatea de depozit 180 957 −26 241
2.3 Depozite pe termen fix 208 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 331 −45
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 792 217
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 107 581 −54 946
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 72 546 −53 568
5.2 Alte angajamente 35 035 −1 378
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 179 126 −5 935
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 509 −380
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 549 1 010
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 549 1 010
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 952 0
10 Alte pasive 234 435 −3 316
11 Conturi de reevaluare 407 378 0
12 Capital şi rezerve 85 581 −28
Total pasive 2 769 695 −159 085
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media