European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. veebruar 2013

5. veebruar 2013

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

1. veebruaril 2013 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 2 miljardi euro võrra 216,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
31. jaanuar 2013 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 20 miljonit USA dollarit 1 miljard USA dollarit
31. jaanuar 2013 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 4,1 miljardit USA dollarit 0,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,4 miljardi euro võrra 305,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 1,9 miljardi euro võrra 883,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 53,6 miljardi euro võrra 72,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 114,5 miljardi euro võrra 625,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. jaanuaril 2013 möödus 125,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 124,1 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 208,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 6,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 3,7 miljardit eurot, kusjuures 137,2 miljardit eurot maksti tagasi enne tähtaja möödumist.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 181 miljardi euro ulatuses (võrreldes 207,2 miljardiga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 4,4 miljardi euro võrra 270,9 miljardi euroni seoses väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade esimese ostukava raames ostetud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 1. veebruaril 2013 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 205,4 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 49,1 miljardi ja 16,3 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 71,4 miljardi euro võrra 408,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 438 687 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 255 050 1 142
2.1 Nõuded RVFle 87 346 −55
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 167 704 1 197
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 703 −2 507
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 045 49
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 045 49
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 015 482 −140 751
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 124 149 −1 153
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 891 327 −139 602
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 7 5
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 127 288 −4 032
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 575 967 −6 807
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 270 869 −4 367
7.2 Muud väärtpaberid 305 099 −2 440
8 Valitsussektori võlg eurodes 29 912 −50
9 Muud varad 276 561 −6 130
Varad kokku 2 769 695 −159 085
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 883 854 1 928
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 797 938 −97 635
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 408 150 −71 350
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 180 957 −26 241
2.3 Tähtajalised hoiused 208 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 331 −45
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 792 217
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 107 581 −54 946
5.1 Valitsussektor 72 546 −53 568
5.2 Muud kohustused 35 035 −1 378
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 179 126 −5 935
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 509 −380
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 549 1 010
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 549 1 010
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 952 0
10 Muud kohustused 234 435 −3 316
11 Ümberhindluskontod 407 378 0
12 Kapital ja reservid 85 581 −28
Kohustused kokku 2 769 695 −159 085
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid