European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2013. február 1.

2013. február 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2013. február 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 2 milliárd euróval csökkent, 216,7 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2013. január 31. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 20 millió USD 1 milliárd USD
2013. január 31. 84 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 4,1 milliárd USD 0,3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,4 milliárd euróval 305,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,9 milliárd euróval, 883,9 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 53,6 milliárd euróval csökkent, 72,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 114,5 milliárd euróval csökkent, 625,7 milliárd euróra. 2013. január 30-án, szerdán lejárt egy 125,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 124,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 208,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

A hét folyamán lejárt egy 6,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 3,7 milliárd euro értékben, míg 137,2 milliárd eurót lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére az előző héthez hasonlóan gyakorlatilag nem került sor, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 181 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 207,2 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 4,4 milliárd euróval 270,9 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az értékpapír-piaci program és az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2013. február 1-jével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 205,4 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 49,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,3 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével, a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 71,4 milliárd euróval csökkent 408,2 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 438 687 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 255 050 1 142
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 87 346 −55
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 167 704 1 197
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 703 −2 507
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 045 49
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 045 49
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 015 482 −140 751
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 124 149 −1 153
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 891 327 −139 602
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 7 5
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 127 288 −4 032
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 575 967 −6 807
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 270 869 −4 367
7.2 Egyéb értékpapírok 305 099 −2 440
8 Euróban denominált államadósság 29 912 −50
9 Egyéb eszközök 276 561 −6 130
Eszközök összesen 2 769 695 −159 085
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 883 854 1 928
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 797 938 −97 635
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 408 150 −71 350
2.2 Betéti rendelkezésre állás 180 957 −26 241
2.3 Lekötött betétek 208 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 331 −45
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 792 217
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 107 581 −54 946
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 72 546 −53 568
5.2 Egyéb kötelezettségek 35 035 −1 378
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 179 126 −5 935
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 509 −380
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 549 1 010
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 549 1 010
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 952 0
10 Egyéb kötelezettségek 234 435 −3 316
11 Átértékelési számlák 407 378 0
12 Saját tőke 85 581 −28
Források összesen 2 769 695 −159 085
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok