European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.2.2013

5.2.2013

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.2.2013 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 2 miljardilla eurolla 216,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
31.1.2013 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 20 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 1 miljardi Yhdysvaltain dollaria
31.1.2013 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 4,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,4 miljardilla eurolla 305,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,9 miljardilla eurolla 883,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 53,6 miljardilla eurolla 72,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 114,5 miljardilla eurolla 625,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.1.2013 erääntyi 125,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 124,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 208,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 6,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 3,7 miljardin euron operaatio, ja jaetusta likviditeetistä 137,2 miljardia euroa maksettiin takaisin ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan lähellä nollaa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 181 miljardia euroa (edellisellä viikolla 207,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 4,4 miljardilla eurolla 270,9 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa ja ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 1.2.2013 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 205,4 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 49,1 miljardin euron ja toiseen kuuluvia 16,3 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 71,4 miljardilla eurolla 408,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 438 687 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 255 050 1 142
2.1 Saamiset IMF:ltä 87 346 −55
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 167 704 1 197
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 703 −2 507
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 045 49
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 045 49
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 015 482 −140 751
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 124 149 −1 153
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 891 327 −139 602
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 7 5
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 127 288 −4 032
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 575 967 −6 807
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 270 869 −4 367
7.2 Muut arvopaperit 305 099 −2 440
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 29 912 −50
9 Muut saamiset 276 561 −6 130
Vastaavaa yhteensä 2 769 695 −159 085
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 883 854 1 928
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 797 938 −97 635
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 408 150 −71 350
2.2 Talletusmahdollisuus 180 957 −26 241
2.3 Määräaikaistalletukset 208 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 331 −45
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 792 217
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 107 581 −54 946
5.1 Julkisyhteisöt 72 546 −53 568
5.2 Muut 35 035 −1 378
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 179 126 −5 935
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 509 −380
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 549 1 010
8.1 Talletukset ja muut velat 7 549 1 010
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 952 0
10 Muut velat 234 435 −3 316
11 Arvonmuutostilit 407 378 0
12 Pääoma ja rahastot 85 581 −28
Vastattavaa yhteensä 2 769 695 −159 085
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle