European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2013 m. vasario 1 d.

2013 m. vasario 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2013 m. vasario 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2 mlrd. eurų – iki 216,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, ir dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2013 m. sausio 31 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 20 mln. JAV dolerių 1 mlrd. JAV dolerių
2013 m. sausio 31 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 4,1 mlrd. JAV dolerių 0,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 305,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 883,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 53,6 mlrd. eurų – iki 72,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 114,5 mlrd. eurų – iki 625,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2013 m. sausio 30 d., baigėsi 125,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 124,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 208,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Praėjusią savaitę baigėsi 6,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 3,7 mlrd. eurų vertės operacija, o 137,2 mlrd. eurų grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nepasikeitė ir buvo artimas nuliui, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 181 mlrd. eurų (palyginti su 207,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 4,4 mlrd. eurų – iki 270,9 mlrd. eurų, pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2013 m. vasario 1 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 205,4 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 49,1 mlrd. eurų ir 16,3 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 71,4 mlrd. eurų – iki 408,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 438 687 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 255 050 1 142
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 87 346 −55
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 167 704 1 197
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 703 −2 507
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 045 49
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 045 49
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 015 482 −140 751
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 124 149 −1 153
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 891 327 −139 602
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 7 5
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 288 −4 032
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 575 967 −6 807
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 270 869 −4 367
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 305 099 −2 440
8 Valdžios skola eurais 29 912 −50
9 Kitas turtas 276 561 −6 130
Visas turtas 2 769 695 −159 085
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 883 854 1 928
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 797 938 −97 635
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 408 150 −71 350
2.2 Indėlių galimybė 180 957 −26 241
2.3 Terminuotieji indėliai 208 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 331 −45
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 792 217
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 107 581 −54 946
5.1 Valdžiai 72 546 −53 568
5.2 Kiti įsipareigojimai 35 035 −1 378
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 179 126 −5 935
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 509 −380
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 549 1 010
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 549 1 010
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 952 0
10 Kiti įsipareigojimai 234 435 −3 316
11 Perkainojimo sąskaitos 407 378 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 581 −28
Visi įsipareigojimai 2 769 695 −159 085
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai