Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 noiembrie 2012

4 decembrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 30 noiembrie 2012, creşterea de 2 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de aur efectuate de bănci centrale din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 229 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
29 noiembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 3,3 miliarde USD 3,2 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 309 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 4 miliarde EUR, până la 889,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 2,4 miliarde EUR, până la 133,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 11,7 miliarde EUR, până la 669,5 miliarde EUR. Miercuri, 28 noiembrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 75,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 74,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 208,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână. În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 9,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 7,4 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 4,1 miliarde EUR a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1,9 miliarde EUR (faţă de 2,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 237,8 miliarde EUR (faţă de 233,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 277,1 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 30 noiembrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 208,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 52,1 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 17 miliarde EUR, până la 489,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 479 112 2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 259 533 658
2.1 Creanţe asupra FMI 89 485 −2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 170 048 660
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 36 751 727
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 642 −157
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 642 −157
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 117 398 −7 814
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 74 590 −837
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 040 803 −6 490
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 907 −526
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 97 39
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 233 676 4 226
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 586 086 −123
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 277 063 −192
7.2 Alte titluri 309 023 69
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 011 0
9 Alte active 274 086 495
Total active 3 033 294 −1 986
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 889 742 3 962
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 937 748 −13 100
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 489 894 −16 995
2.2 Facilitatea de depozit 237 813 4 255
2.3 Depozite pe termen fix 208 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 541 −359
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 7 113 862
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 180 182 1 407
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 133 212 2 411
5.2 Alte angajamente 46 970 −1 005
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 176 816 2 468
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 534 1 955
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 525 −661
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 525 −661
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 243 0
10 Alte pasive 236 014 1 122
11 Conturi de reevaluare 452 824 0
12 Capital şi rezerve 85 552 0
Total pasive 3 033 294 −1 986

Contacte media