Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. lapkričio 30 d.

2012 m. gruodžio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. lapkričio 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2 mln. eurų Eurosistemos centriniams bankams nupirkus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 229 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. lapkričio 29 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,3 mlrd. JAV dolerių 3,2 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 309 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 889,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 133,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,7 mlrd. eurų – iki 669,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. lapkričio 28 d., baigėsi 75,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 74,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 208,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Praėjusią savaitę baigėsi 9,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 7,4 mlrd. eurų vertės operacija, o 4,1 mlrd. eurų grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,9 mlrd. eurų (palyginti su 2,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 237,8 mlrd. eurų (palyginti su 233,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 277,1 mlrd. eurų, pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. lapkričio 30 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 52,1 mlrd. eurų ir 16,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17 mlrd. eurų – iki 489,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 479 112 2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 259 533 658
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 89 485 −2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 170 048 660
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 751 727
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 642 −157
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 642 −157
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 117 398 −7 814
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 74 590 −837
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 040 803 −6 490
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 907 −526
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 97 39
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 233 676 4 226
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 586 086 −123
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 277 063 −192
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 309 023 69
8 Valdžios skola eurais 30 011 0
9 Kitas turtas 274 086 495
Visas turtas 3 033 294 −1 986
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 889 742 3 962
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 937 748 −13 100
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 489 894 −16 995
2.2 Indėlių galimybė 237 813 4 255
2.3 Terminuotieji indėliai 208 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 541 −359
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 113 862
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 180 182 1 407
5.1 Valdžiai 133 212 2 411
5.2 Kiti įsipareigojimai 46 970 −1 005
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 176 816 2 468
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 534 1 955
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 525 −661
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 525 −661
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0
10 Kiti įsipareigojimai 236 014 1 122
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 552 0
Visi įsipareigojimai 3 033 294 −1 986

Kontaktai žiniasklaidai