Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. november 30.

2012. december 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. november 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyvásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,1 milliárd euróval 229 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. november 29. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,3 milliárd USD 3,2 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 309 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4 milliárd euróval, 889,7 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,4 milliárd euróval 133,2 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 11,7 milliárd euróval csökkent, 669,5 milliárd euróra. 2012. november 28-án, szerdán lejárt egy 75,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 74,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 208,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. A hét folyamán lejárt egy 9,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 7,4 milliárd euro értékben, míg 4,1 milliárd eurót lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,9 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 2,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 237,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 233,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 277,1 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2012. november 30-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 52,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével, a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17 milliárd euróval csökkent 489,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 112 2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 259 533 658
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 89 485 −2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 170 048 660
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 36 751 727
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 642 −157
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 642 −157
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 117 398 −7 814
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 74 590 −837
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 040 803 −6 490
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 907 −526
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 97 39
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 233 676 4 226
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 586 086 −123
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 277 063 −192
7.2 Egyéb értékpapírok 309 023 69
8 Euróban denominált államadósság 30 011 0
9 Egyéb eszközök 274 086 495
Eszközök összesen 3 033 294 −1 986
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 889 742 3 962
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 937 748 −13 100
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 489 894 −16 995
2.2 Betéti rendelkezésre állás 237 813 4 255
2.3 Lekötött betétek 208 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 541 −359
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 7 113 862
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 180 182 1 407
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 133 212 2 411
5.2 Egyéb kötelezettségek 46 970 −1 005
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 176 816 2 468
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 534 1 955
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 525 −661
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 525 −661
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0
10 Egyéb kötelezettségek 236 014 1 122
11 Átértékelési számlák 452 824 0
12 Saját tőke 85 552 0
Források összesen 3 033 294 −1 986

Médiakapcsolatok