Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.11.2012

4.12.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.11.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 2 miljoonalla eurolla eräiden eurojärjestelmän keskuspankkien ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 229 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
29.11.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 309 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 889,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 2,4 miljardilla eurolla 133,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 11,7 miljardilla eurolla 669,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.11.2012 erääntyi 75,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 74,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 208,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Viikon aikana erääntyi 9,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 7,4 miljardin euron operaatio, ja jaetusta likviditeetistä 4,1 miljardia euroa maksettiin takaisin ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 237,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 233,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 277,1 miljardiin euroon ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 30.11.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,5 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 52,1 miljardin euron ja toiseen kuuluvia 16,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 17 miljardilla eurolla 489,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 479 112 2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 259 533 658
2.1 Saamiset IMF:ltä 89 485 −2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 170 048 660
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 751 727
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 642 −157
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 642 −157
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 117 398 −7 814
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 74 590 −837
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 040 803 −6 490
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 907 −526
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 97 39
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 233 676 4 226
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 586 086 −123
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 277 063 −192
7.2 Muut arvopaperit 309 023 69
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 011 0
9 Muut saamiset 274 086 495
Vastaavaa yhteensä 3 033 294 −1 986
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 889 742 3 962
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 937 748 −13 100
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 489 894 −16 995
2.2 Talletusmahdollisuus 237 813 4 255
2.3 Määräaikaistalletukset 208 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 541 −359
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 113 862
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 180 182 1 407
5.1 Julkisyhteisöt 133 212 2 411
5.2 Muut 46 970 −1 005
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 176 816 2 468
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 534 1 955
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 525 −661
8.1 Talletukset ja muut velat 6 525 −661
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0
10 Muut velat 236 014 1 122
11 Arvonmuutostilit 452 824 0
12 Pääoma ja rahastot 85 552 0
Vastattavaa yhteensä 3 033 294 −1 986

Yhteyshenkilöt