Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 31 august 2012

4 septembrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 31 august 2012, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a datorat vânzării de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 2,1 miliarde EUR, până la 241,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
30 august 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 8,5 miliarde USD 6,2 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 320,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 0,6 miliarde EUR, până la 896,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 35,9 miliarde EUR, până la 88,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a diminuat cu 12,6 miliarde EUR, până la 652,3 miliarde EUR. Miercuri, 29 august 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 131,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 131,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 211,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 209 miliarde EUR. Joi, 30 august 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 8,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 9,7 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 0,6 miliarde EUR (faţă de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 346 de miliarde EUR (faţă de 329,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au înregistrat o creştere de 0,2 miliarde EUR, până la 279 de miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat cumpărărilor de titluri în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 31 august 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare s-a situat la 208,8 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 54,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 15,3 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 15,5 miliarde EUR, până la 541 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 433 778 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 262 946 552
2.1 Creanţe asupra FMI 91 082 −6
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 171 864 558
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 49 048 −1 557
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 172 1 125
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 172 1 125
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 209 827 1 592
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 131 484 239
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 077 721 1 441
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 590 −86
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 32 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 218 803 3 760
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 599 298 −316
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 279 038 169
7.2 Alte titluri 320 259 −485
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 041 0
9 Alte active 261 857 −837
Total active 3 084 769 4 317
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 896 434 561
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 098 605 29 756
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 541 046 15 549
2.2 Facilitatea de depozit 345 956 16 609
2.3 Depozite pe termen fix 209 000 −2 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 603 98
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 549 5
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 110 410 −35 885
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 88 286 −35 867
5.2 Alte angajamente 22 124 −18
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 177 863 6 548
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 6 205 2 030
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 024 −893
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 024 −893
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 886 0
10 Alte pasive 231 206 2 195
11 Conturi de reevaluare 409 840 −1
12 Capital şi rezerve 85 750 0
Total pasive 3 084 769 4 317