Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.8.2012

4.9.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 31.8.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 2,1 miljardilla eurolla 241,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
30.8.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 8,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 6,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 320,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 896,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 35,9 miljardilla eurolla 88,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 12,6 miljardilla eurolla 652,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.8.2012 erääntyi 131,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 131,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 211,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 209 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 30.8.2012 erääntyi 8,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 9,7 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 346 miljardia euroa (edellisellä viikolla 329,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 279 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 31.8.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,8 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 54,9 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 15,3 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 15,5 miljardilla eurolla 541 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 433 778 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 262 946 552
2.1 Saamiset IMF:ltä 91 082 −6
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 171 864 558
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 49 048 −1 557
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 172 1 125
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 172 1 125
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 209 827 1 592
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 131 484 239
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 077 721 1 441
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 590 −86
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 32 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 218 803 3 760
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 599 298 −316
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 279 038 169
7.2 Muut arvopaperit 320 259 −485
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 041 0
9 Muut saamiset 261 857 −837
Vastaavaa yhteensä 3 084 769 4 317
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 896 434 561
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 098 605 29 756
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 541 046 15 549
2.2 Talletusmahdollisuus 345 956 16 609
2.3 Määräaikaistalletukset 209 000 −2 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 603 98
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 549 5
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 110 410 −35 885
5.1 Julkisyhteisöt 88 286 −35 867
5.2 Muut 22 124 −18
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 177 863 6 548
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 205 2 030
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 024 −893
8.1 Talletukset ja muut velat 7 024 −893
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0
10 Muut velat 231 206 2 195
11 Arvonmuutostilit 409 840 −1
12 Pääoma ja rahastot 85 750 0
Vastattavaa yhteensä 3 084 769 4 317