Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 31. august 2012

4. september 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

31. augustil 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 2,1 miljardi euro võrra 241,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
30. august 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 8,5 miljardit USA dollarit 6,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 320,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,6 miljardi euro võrra 896,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 35,9 miljardi euro võrra 88,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 12,6 miljardi euro võrra 652,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. augustil 2012 möödus 131,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 131,5 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 211,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 209 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 30. augustil 2012 möödus 8,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 9,7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 346 miljardi euro ulatuses (võrreldes 329,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 279 miljardi euroni, tingituna väärtpaberiostudest tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 31. augustil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,8 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 54,9 miljardi ja 15,3 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 15,5 miljardi euro võrra 541 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 433 778 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 262 946 552
2.1 Nõuded RVFle 91 082 −6
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 171 864 558
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 49 048 −1 557
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 172 1 125
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 172 1 125
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 209 827 1 592
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 131 484 239
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 077 721 1 441
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 590 −86
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 32 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 218 803 3 760
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 599 298 −316
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 279 038 169
7.2 Muud väärtpaberid 320 259 −485
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 041 0
9 Muud varad 261 857 −837
Varad kokku 3 084 769 4 317
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 896 434 561
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 098 605 29 756
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 541 046 15 549
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 345 956 16 609
2.3 Tähtajalised hoiused 209 000 −2 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 603 98
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 549 5
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 110 410 −35 885
5.1 Valitsussektor 88 286 −35 867
5.2 Muud kohustused 22 124 −18
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 177 863 6 548
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 205 2 030
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 024 −893
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 024 −893
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0
10 Muud kohustused 231 206 2 195
11 Ümberhindluskontod 409 840 −1
12 Kapital ja reservid 85 750 0
Kohustused kokku 3 084 769 4 317