Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. augusztus 31.

2012. szeptember 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. augusztus 31-én záruló héten az aranykészletben és aranyköveteIésekben (eszközoldal, 1. tétel) mért 1 millió eurós csökkenés egy eurorendszertag központi bank aranyérme-értékesítésének tudható be.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 2,1 milliárd euróval csökkent, 241,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. augusztus 30. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 8,5 milliárd USD 6,2 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 320,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval, 896,4 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 35,9 milliárd euróval csökkent, 88,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 12,6 milliárd euróval csökkent, 652,3 milliárd euróra. 2012. augusztus 29-én, szerdán lejárt egy 131,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 131,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 211,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 209 milliárd euro értékben. 2012. augusztus 30-án, csütörtökön lejárt egy 8,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb 9,7 milliárd euro értékű műveletet számoltak el.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,6 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 346 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 329,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 279 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlásoknak tudható be. Így a 2012. augusztus 31-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,8 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 54,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 15,3 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 15,5 milliárd euróval 541 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 778 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 262 946 552
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 91 082 −6
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 171 864 558
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 49 048 −1 557
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 172 1 125
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 172 1 125
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 209 827 1 592
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 131 484 239
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 077 721 1 441
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 590 −86
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 32 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 218 803 3 760
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 599 298 −316
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 279 038 169
7.2 Egyéb értékpapírok 320 259 −485
8 Euróban denominált államadósság 30 041 0
9 Egyéb eszközök 261 857 −837
Eszközök összesen 3 084 769 4 317
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 896 434 561
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 098 605 29 756
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 541 046 15 549
2.2 Betéti rendelkezésre állás 345 956 16 609
2.3 Lekötött betétek 209 000 −2 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 603 98
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 549 5
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 110 410 −35 885
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 88 286 −35 867
5.2 Egyéb kötelezettségek 22 124 −18
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 177 863 6 548
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 205 2 030
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 024 −893
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 024 −893
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0
10 Egyéb kötelezettségek 231 206 2 195
11 Átértékelési számlák 409 840 −1
12 Saját tőke 85 750 0
Források összesen 3 084 769 4 317