Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. rugpjūčio 31 d.

2012 m. rugsėjo 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. rugpjūčio 31 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 241,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. rugpjūčio 30 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 8,5 mlrd. JAV dolerių 6,2 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 320,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 896,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 35,9 mlrd. eurų – iki 88,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,6 mlrd. eurų – iki 652,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. rugpjūčio 29 d., baigėsi 131,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 131,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 211,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 209 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2012 m. rugpjūčio 30 d., baigėsi 8,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 9,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 346 mlrd. eurų (palyginti su 329,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 279 mlrd. eurų dėl vertybinių popierių pirkimų, įvykdytų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. rugpjūčio 31 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,8 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 54,9 mlrd. eurų ir 15,3 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,5 mlrd. eurų – iki 541 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 433 778 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 262 946 552
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 91 082 −6
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 171 864 558
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 49 048 −1 557
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 172 1 125
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 172 1 125
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 209 827 1 592
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 131 484 239
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 077 721 1 441
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 590 −86
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 32 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 218 803 3 760
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 599 298 −316
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 279 038 169
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 320 259 −485
8 Valdžios skola eurais 30 041 0
9 Kitas turtas 261 857 −837
Visas turtas 3 084 769 4 317
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 896 434 561
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 098 605 29 756
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 541 046 15 549
2.2 Indėlių galimybė 345 956 16 609
2.3 Terminuotieji indėliai 209 000 −2 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 603 98
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 549 5
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 110 410 −35 885
5.1 Valdžiai 88 286 −35 867
5.2 Kiti įsipareigojimai 22 124 −18
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 177 863 6 548
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 205 2 030
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 024 −893
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 024 −893
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0
10 Kiti įsipareigojimai 231 206 2 195
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 −1
12 Kapitalas ir rezervai 85 750 0
Visi įsipareigojimai 3 084 769 4 317